Otto van Boggelen

Afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de stedelijke en regionale planning (1990). Tien jaar werkzaam geweest bij de Fietsersbond in diverse functies, zoals verkeersconsulent, beleidsmedewerker, afdelingshoofd en manager van het benchmarkingsteam dat de Fietsbalans heeft ontwikkeld en uitgevoerd. Drie jaar gewerkt bij Goudappel Coffeng als senior adviseur Verkeersarchitectuur. Sinds 2006 coördinator/programmamanager van (CROW-)Fietsberaad, het kenniscentrum voor fietsbeleid van de overheden.

Terug

Sessies