“Welkomstwoord” door Jan Pieter Rottier – VerkeersNet

Programma

Om 10 uur start het programma met plenaire sessies. Jan Pieter Rottier, redacteur van VerkeersNet, heet u welkom.

Terug