Welke garanties biedt het Fietsparkeur?
Kees Bakker – Fietsersbond
Keurmerk voor kwaliteit en nu ook advies…

16 jaar geleden hebben de fabrikanten van fietsparkeervoorzieningen en de Fietsersbond een norm ingesteld voor de rekken.  Kees Bakker, lid van het college van deskundige, legt uit welke type rekken fietsparkeur kunnen krijgen, aan welke eisen een rek moet voldoen, waarom deze eisen er zijn en hoe bepaald wordt of een rek fietsparkeur krijgt.

Maar door te kiezen voor een rek met fietsparkeur  heb je nog geen goede parkeervoorziening. Met een aantal praktijkvoorbeelden laat Kees Bakker zien wat er nodig is voor goede voorzieningen, wat er fout kan gaan en wanneer je kiest voor welke type rek.

Terug