“Het beschikbaar houden van verkeersdata” door NDW

In NDW werken 19 overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van wegverkeersgegevens. De gegevens worden ingezet voor effectief verkeersmanagement, gerichte verkeersinformatie en treffende verkeerskundige analyses. Doel van dit alles is een betere bereikbaarheid, minder files, meer verkeersveiligheid en minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Programma

Bob Veenbrink zal ingaan op de rol die de Nationale Databank Wegverkeersgegevens nu en in de toekomst speelt in het beschikbaar houden van verkeersdata.

  • Wat betekent de groei van de hoeveelheid data en het aantal dataleveranciers voor de rol van de NDW?
  • Wat kunnen gemeentes en provincies met data van de NDW?
  • Welke doorstromingsuitdagingen zijn met NDW-data opgelost?

Terug