Geloofwaardig Regelen
Arnold Bongers – Gemeente ‘s-Hertogenbosch

regen_vriDe gemeente ’s-Hertogenbosch neemt fietsers serieus. Op elk schaalniveau wordt aan de fiets een optimale prioriteit toebedeeld. Op netwerkniveau is een regelstrategie vastgesteld, op kruispuntniveau krijgt dat een vertaling in aantoonbaar effectieve (verkeersregel)technisch maatregelen. Niet alleen woorden, maar ook daden: in Den Bosch regent het altijd….!

Terug