Desire lines als input voor verbeterd kruispuntontwerp – Kees Vernooij, Gemeente Amsterdam

Om meer zicht te krijgen op hoe kruispunten daadwerkelijk gebruikt en ervaren worden door de fietser en om aangrijpingspunten te hebben hoe de infrastructuur aan te passen is er onderzoek gedaan. De gemeente heeft de UvA (i.s.m. Copenhagenize Design Co) gevraagd vijf tot tien kruispunten nader te onderzoeken en de gedragingen van de fietsers op deze kruisingen te analyseren. In juli 2014 verscheen het onderzoeksrapport “The Desire Lines of Bicycle Users in Amsterdam”. Dit rapport brengt het werkelijke gedrag in beeld van fietsers op 9 drukke fietskruispunten in de stad. Met deze fietsdata op microniveau als uitgangspunt ging het ontwerpteam aan de slag met kruispuntverbeteringen.

Terug