De lessen na het plaatsen van honderdduizenden rekken bij stations
Wouter van Minderhout – Prorail
Waar moet je rekening mee houden als je gaat aanbesteden…

ProRail streeft naar toekomstvaste stallingen, maar hoe doe je dat bij assets die 20 jaar mee moeten? Tegelijk is het fietsenbestand in hoog tempo aan het veranderen en is de vraag hoe daar slim op in te spelen. Je wilt uiteindelijk ook niet voor elke soort buitenmodelfiets een apart rek inkopen omdat dit niet te beheren is. Bovendien, aan welke eisen zou je rek dan moeten voldoen? Meer dan genoeg vragen die ProRail serieus neemt bij de uitvoering van het Actieplan Fietsparkeren, waarbij beseft moet worden dat constateringen op dit vlak meestal voorafgegaan worden door jarenlange voorbereiding voor de bouw.

Terug