Bijdrage van Self-driving vehicles aan de leefbaarheid
Arthur Scheltes – Goudappel Coffeng

Op welke wijze kunnen automatisch rijdende voer­tui­gen in het verkeersontwerp worden meegenomen? Korte schets van de vier toekomst­sce­na­rio’s KIM. Enkele voorbeelden van hoe momenteel op de toekomst wordt geanticipeerd.

Terug