Inhoud

Veel winkeliers hebben het moeilijk. Door de opkomst van het internetwinkelen en de economische recessie blijven klanten weg. Als reactie op teruglopende omzetten wordt de roep om parkeren dan maar gratis te maken steeds luider. En misschien is het nog niet zo’n gek idee. Want behalve dat je er wellicht klanten mee lokt, spaar je hoge kosten voor onderhoud en vernieuwing van parkeerapparatuur uit. En ook aan handhaving ben je minder kwijt. Niet verwonderlijk dat het punt in veel gemeenten genoteerd staat voor de komende begrotingsbehandeling.
Of zien we wat over het hoofd? Is die relatie tussen kopen en parkeren wel zo sterk? En valt er een gat in de begroting als de inkomsten wegvallen?
Alle reden voor de Verkeersnet Academy een middag te wijden aan dit thema. Met experts die uit eigen ervaring de voor – en nadelen kunnen schetsen van gratis parkeren.

Sprekers

Aanmelden

  • Gegevens deelnemer

  • Prijs: € 125,00
  • Gegevens factuur

    De factuur wordt per e-mail verzonden.