Inhoud

De fiets, we praten er veel over maar harde cijfers zijn nog relatief zeldzaam. Dat ligt anders bij autoverkeer. Daar is veel meer over bekend. Hoewel, de data is vaak een bijvangst van andere systemen zoals wegkantsystemen, navigatiesystemen en verkeerslichten. Maar bij de auto is de noodzaak om te kunnen beschikken over data evident. De auto komt immers vaak in de problemen (file) en veroorzaakt deze ook (geluidsoverlast en luchtverontreiniging) en als je voldoende informatie hebt, kun je daar wat aan doen..

Hoe zit dat met fietsdata? In ieder geval krijgt het onderwerp fietsdata steeds meer aandacht. Er is veel belangstelling voor data-inwintechnieken op het gebied van tellen, routekeuze en verkeersveiligheid. Toch hebben veel beleidsmakers en andere verantwoordelijken voor het onderwerp fiets, moeite om een harde business case te maken voor het inwinnen van fietsdata. Zijn de problemen misschien niet groot genoeg? Of ontbreekt de visie?

Gelukkig zien steeds meer wegbeheerders en adviesbureaus de waarde van fietsdata in. Daarom deze themamiddag Fietsdata. “Fietsdata, wat kan ik er eigenlijk mee?” is voor beleidsmakers en uitvoerders die zich op wat voor manier dan ook bezighouden met het thema fiets en meer willen weten over fietsdata. Hoe vergaar je fietsdata, maar vooral: wat kun je er mee!

Na een kort overzicht van de mogelijkheden om fietsdata in te winnen, gaat de rest van het programma in op gebruik, gebruik en nog eens gebruik. We stijgen vervolgens op van een toepassing op kruispuntniveau, via toepassing van fietsdata door een grote gemeente, naar het ultieme niveau van fietsdata over heel Nederland. Kortom, een meer dan spannend en zeer actueel programma! Raadpleeg nu het programma en schrijf je in!

Sprekers

Aanmelden

  • Gegevens deelnemer

  • Prijs: € 125,00
  • Gegevens factuur

    De factuur wordt per e-mail verzonden.