Inhoud

De Omgevingswet heeft veel raakvlakken met verkeer, hoewel dat aspect tot nu toe duidelijk onderbelicht is gebleven. De VerkeersnetAcademy wil nieuwkomers in de materie graag een snelle opstap bieden. Tijdens deze bijeenkomst krijg je in kort bestek meer informatie over de strekking van de wet en de impact voor verkeersprofessionals.
Want de Omgevingswet biedt nieuwe beleidsinstrumenten. Er komt een Omgevingsvisie. En een Omgevingsplan. Dat vraagt een andere manier van werken, bijvoorbeeld voor de fietsbeleidsambtenaar. Maar door vroegtijdig aan te haken, kun je via de Omgevingwet het fietsbeleid juist een stevige basis meegeven.
Dat geldt ook voor het thema verkeersveiligheid. Want de Omgevingswet biedt mogelijkheden om verkeersveiligheidsdoelstellingen een stevige plek te geven in beleidsplannen.
Ook op het gebied van parkeren gaat veel veranderen. Er is meer vrijheid, meer ruimte voor maatwerk. Maar hoe om te gaan met de parkeernormen wanneer het bestemmingsplan wordt vervangen door het omgevingsplan?

De bijeenkomst staat onder voorbehoud gepland. We zoeken nog concrete cases in relatie tot verkeer en vervoer. Suggesties? Mail ons graag: [email protected]

Aanmelden

  • Gegevens deelnemer

  • Prijs: € 125,00
  • Gegevens factuur

    De factuur wordt per e-mail verzonden.

Meer

Datum onder voorbehoud. U kunt zich nu al aanmelden. Kunt u niet als de definitieve datum afwijkt? Dan kunt u uiteraard kosteloos annuleren.