Inhoud

Fietsers noemen het één van de grootste ergernissen: wachten voor een rood verkeerslicht. Maar niet alleen voor fietsers is wachten vervelend, ook wegbeheerders is er veel aan gelegen om fietswachtrijen voor het verkeerslicht zoveel mogelijk in te dammen. Omdat het niet past binnen het beleid dat het fietsen wil bevorderen en omdat filevorming op het fietspad praktische problemen met zich kan meebrengen voor de verkeersveiligheid. Sinds kort zijn er nieuwe mogelijkheden om de fietser meer ruimte te geven in de regeling in de vorm van slimme detectiemethoden, infrastructurele aanpassingen vóór en na het verkeerslicht en hulpmiddelen waarmee fietsers zelf beter kunnen anticiperen op groen licht.
Enkele goed ingevoerde experts laten zien hoe deze vernieuwingen de afwikkeling van fietsverkeer kunnen verbeteren. Een bijeenkomst gericht op verkeerskundigen en fietsbeleidsmensen. Maar ook interessant voor verkeersregeltechnici die de nieuwe mogelijkheden gaan implementeren. En, met een interessante fietstocht op een (elektrische) Gobike langs enkele voorbeeldkruispunten.

Sprekers