Inhoud

Door allerlei ontwikkelingen in de landbouwsector komen er meer voertuigen op de weg, worden voertuigen groter, kunnen ze harder rijden en leggen ze grotere afstanden af.
Landbouwverkeer blijft daarmee een bron van zorg voor wegbeheerders, zowel op het platteland als binnen grotere gemeenten. En de vraag is of het door de nieuwe regelgeving eenvoudiger op wordt.
De regulering van deze categorie wordt strenger: het T-rijbewijs is ingevoerd, de maximale snelheid wordt in 2017 verhoogd naar 40 km/h en binnenkort krijgen landbouwvoertuigen kentekens, waardoor snelheidshandhaving mogelijk wordt. Maar verplaatst het probleem zich dan niet naar Gebiedsontsluitingswegen, cq. van gemeenten naar provincies? Welke effecten hebben de wijzigingen voor de veiligheid en het comfort van fietsers? En hoe zit het met de leefbaarheid en verkeersveiligheid in kernen? Maar vooral: welke oplossingen zijn voorhanden?

Deze onderwerpen kwamen op 18 februari uitgebreid aan de orde. De presentaties van de sprekers vindt u in de rechterkolom.

Sprekers