Inhoud

Wordt het een rotonde, verkeerslichten, of een voorrangskruispunt? Of toch een voorrangsplein? Met als belangrijkste kenmerken: weinig oponthoud op de hoofdroute én weinig kans op conflicten met kruisend en afslaand verkeer.

Een voorrangsplein kan het ideale compromis bieden tussen doorstroming en verkeersveiligheid. Met minder ruimtebeslag en lagere kosten dan een gewone rotonde.

Het voorrangsplein is duidelijk bezig met een opmars. Inmiddels liggen er enkele tientallen in Nederland en er is langzamerhand de nodige ervaring mee opgedaan. Ze blijken bijvoorbeeld een goede oplossing als een gebiedsontsluitingsweg en een erftoegangsweg elkaar kruisen.

Wel zijn er verschillende uitvoeringsvormen ontstaan, waarbij de vormgeving in belangrijke mate de snelheid en daarmee de verkeersveiligheid bepaalt.

Tijdens deze bijeenkomst komen alle aspecten aan de orde. Bovendien gaan we ook op straat kijken hoe zo’n voorrangsplein in de praktijk functioneert.

 

Sprekers