Inhoud

Er verschijnen steeds meer verschillende soorten milieuzones op in Nederland. Gemeentes hebben de vrijheid zegt de een, de ander noemt het een ratjetoe. Een paar voorbeelden:

  • Maastricht wilde graag een milieuvignet invoeren, naar Duits voorbeeld.
  • Als het aan Amsterdam ligt, komen er in 2030 geen vervuilende benzine- en dieselauto’s meer in de binnenstad.
  • De Rotterdamse milieuzone is verboden terrein voor personen- en bestelauto’s op diesel van vóór 1 januari 2001. Maar, zo staat in het huidige coalitieakkoord, ‘de milieuzone wordt in twee stappen uitgefaseerd.’
  • Arnhem verbiedt weer personenauto’s die rijden op diesel en ouder zijn dan 1 januari 2005.

Inspelen

Dat gaat veranderen: het kabinet gaat de toelatingseisen voor personenauto’s, busjes en vrachtwagens harmoniseren. Gemeenten die zo’n zone willen invoeren, kunnen hierin dieselauto’s die op 1 januari 2020 15 jaar en ouder zijn, of 20 jaar en ouder, weigeren. Vanaf 2025 worden de regels strenger.

Vanaf dat jaar kunnen gemeentes bovendien een zero-emissiezone voor bedrijfs- en vrachtauto’s instellen. Een paar jaar daarvoor, in 2022, kunnen gemeentes al kiezen voor een begrenzing bij Euroklasse 6. Om de regels kenbaar te maken, komen er duidelijke verkeersborden en krijgen de verschillende type zones allemaal hun eigen kleur. Het wetsvoorstel ligt momenteel voor advies bij de Raad van State.

Wat moeten gemeentes doen als ze ook een milieuzone willen, en de gemeentes die er al eentje hebben? Is de huidige lichting personen- en bedrijfsauto’s er wel klaar voor? En hoe speelt de logistieke sector hier op in? Daarover gaat de Academy ‘een beter milieu begint bij je zone’ op vrijdag 27 september in de voormalige Stadstimmertuin in Amsterdam. De organisatie van de dag is in handen van de vakbladen VerkeersNet.nl en Nieuwsblad Transport.

Doel

Met deze dag willen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen en de mogelijkheid geven om mee te praten met alle direct betrokkenen. Ook willen we u inspirerende en leerzame voorbeelden aanreiken en de mogelijkheid geven om te netwerken. Tot de doelgroep behoren verkeerskundigen bij adviesbureaus, bij de (lokale, regionale en landelijke) overheid, alsmede toeleveranciers. Ook bestuurders van transport- en distributieondernemingen zijn van harte welkom.

Onderwerpen

Onder meer deze onderwerpen worden behandeld:

  • Wat verandert er aan de regels, en waarom?
  • Hoe kijken gemeentes hier naar? Welke lessen leerden de gemeentes die al een milieuzone hebben? Hoe zit het met handhaving?
  • Welke maatregelen neemt de logistieke sector? Is het tijd voor nieuwe voertuigen? Hubs?
  • Is de huidige lichting personenauto’s al wel klaar voor de nieuwe regels?

Partners

Aanmelden