Algemene voorwaarden

Op de themadagen van de VerkeersNet Academy zijn de algemene voorwaarden van ProMedia Group van toepassing.

Deelnemers aan bijeenkomsten worden ingeschreven onder de volgende aanvullende voorwaarden:

1. Uw inschrijving is geldig als u het aanmeldformulier volledig hebt ingevuld en u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. U ontvangt vervolgens een automatische bevestiging.

2. Inschrijvingen worden geaccepteerd in volgorde van binnenkomst.

3. De verschuldigde deelnameprijs dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur en voor aanvang van de bijeenkomst te worden voldaan. Facturen worden uitsluitend per e-mail verzonden.

4. Bij niet tijdige betaling zijn de kosten verbonden aan het innen van het verschuldigde deelnemersbijdrage voor rekening van de deelnemer.

5. Voor tijdige berichtgeving is het van belang dat uw aanmelding in ieder geval één week voor aanvang van de bijeenkomst in ons bezit is. VerkeersNet Academy beslist uiterlijk een week voor aanvang van de bijeenkomst of deze doorgaat.

6. Bent u onverhoopt verhinderd, dan kan uw plaats te allen tijde door een collega van uw bedrijf -in bezit van het toegangsbewijs- worden ingenomen. Annulering van uw inschrijving is niet mogelijk.

7. VerkeersNet Academy is gerechtigd een bijeenkomst uit te stellen of af te gelasten als er te weinig inschrijvingen zijn of wanneer bijzondere omstandigheden dat nodig maken. VerkeersNet Academy is ook gerechtigd inschrijvingen af te wijzen, indien het aantal aanmeldingen de beschikbare deelnemerscapaciteit overtreft. VerkeersNet Aademy is niet aansprakelijk voor de hieruit ten laste van de deelnemer en/of inschrijver eventueel voortvloeiende kosten en schade.

[Terug naar vorige pagina]